top of page

Group

Public·104 members
วรวุฒิ จันทร์โน
วรวุฒิ จันทร์โน

Digər gözəllik və estetika avadanlığı: Tattoo qol ucun nələr lazımdır?


Tattoo Qol Ucun: Hər Şeyi Bilin
Tattoo nədir və insanlar nə üçün onları alırlar? Tattoo dərisinin altına mürekkeb və ya boyalar ilə yaradılan bir bədən modifikasiyasıdır. Tattoo-nun təsviri bir sənət formasıdır. İnsanlar müxtəlif səbəblərdən tattoo alırlar. Bəziləri özlərini ifadə etmək, həyatlarının bəlli mərhələlərini xatırlamaq və ya bəzi insanlarla, qruplarla və ya ideyalarla həmrəyliyini göstərmək üçün tattoo alırlar. Bəziləri isə sadəcə özlərini daha gözəl hiss etmək üçün dövlama alırlar.
tattoo qol ucun


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FjkAGr7Mt8L&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw00fp8dvpJg5i_Z5I3BFlhCTattoo qol ucun almadan əvvəl nəzərə almaq lazım olan bəzi amillar var. Bunlardan biri tattoo-nun görünüşüdür. Qolunuzda olan bir tattoo hami tərəfindən görülür və buna gör dövlama seçmikdiniz zaman diqqetli olmalısınız. Qolunuza uyğun bir dizayn seçmeli və istifad etdiyiniz riyaziyyatın mühüm olduğunu unutmamalısınız. Qolunuza uyğun olmayan bir dizayn sizi narahat ede bilir.


Tattoo Almanın Fayda və Ziyana
Tattoo almanın fayda və ziyana olur. Bu maddələri aşağıdakı cədvəldə göstəririk.


Fayda Ziyana --- --- Tattoo-nun sağlamlığa faydası var. Tattoo-nun bağışıklıq sistemini gücləndirdiyi, ağrıya davamlılığı artırdığı və stresi azaltdığı araşdırmalarla sübut edilmişdir . Tattoo-nun alerjiyə səbəb ola bilir. Bəziləri tattoo-nun mürekkebi və ya boyasına qarşı alerjiyə yaxalanırlar. Bu, dövlama yerində qızarıqlıq, şişmə, kaşıntı və ya yara kimi simptomlara səbəb ola bilir. Tattoo özünü ifadə etmənin bir formasıdır. İnsanlar tattoo ilə özlərinin kim olduğunu, nəyə inandığını və nəyi sevdiyini göstərirlər. Tattoo insanların özünü tanımasına, özünü qəbul etməsinə və özünü fərqlilşdirmsinə kömək edir. Tattoo dövlama yerind iltihablanmaya səbəb ola bilir. Tattoo-nun tullantısı v ya pis baxımı dövlama yerind iltihablanmaya yol aça bilir. Bu, dövlama yerind ağrı, qızarıqlıq, şişm v ya irin kimi simptomlara s b b olur. Tattoo duyğusal bir komponentdir. İnsanlar tattoo il h yatlarının b lli m rh l l rini xatırlamaq, sevdikl rin anısına tattoo almaq v ya b zi duyğularını paylaşmaq ist yirl r. Tattoo insanların h yatlarına m na vermsin , özünü ifad etmsin v ya özünü şad etmsin köm k edir. Tattoo qan yolu il x st likl r yaymaq riskini artırır. Tattoo alark n istifad olunan iyn l r v ya avadanlıqlar t mizl nm mişs , bu qan yolu il x st likl r n yayılmasına s b b olur. Bu x st likl r arasında hepatit B, hepatit C, HIV v sifilis var. Tattoo Stilleri v M naları
Tattoo-nun müxt lif still ri v m naları var. H r bir still tattoo-nun görünüşün , tarixini, m d niyy tini v simvolizmini t yin edir. Aşağıdakı c dv ld tattoo-nun 10 populyar still ri haqqında qısaca m lumat verir.


Still T sviri M naları --- --- --- Tradisional / Köhn Stil Bu still Amerika Birleşmiş Ştatlarında 1930-cu ill rd ortaya çıxmışdır. Bu still dövlamada sad dizaynlar, aydın r ngl r, kalın x ttl r v minimal detallar istifad olunur. Bu still dövlamada g mişd n g l n simvollar, m s l n qara quşlar, gül l r, qafqazlılar, bayraqlar, g ml k simvolları v s istifad olunur. Bu still dövlamada mac raftlıq, azadlıq, sevgi, patriotizm v s m nalarını verir. Still T sviri M naları --- --- --- Neo Tradisional Stil Bu still 1980-ci ill rd tradisional stillin modernizasiyası olaraq yaranmışdır. Bu still dövlamada daha çox r ngl r, daha çox detallar, daha çox x yal v daha çox kontrast istifad olunur. Bu still dövlamada tradisional stilld n f rql olaraq daha çox f ntaziya, mifolojiya, s hrlər v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada yaradıcılıq, təxəyyül, sənətkarlıq v s m nalarını verir. New School Stil Bu still 1990-cı ill rd ortaya çıxmışdır. Bu still dövlamada çox r ngl , çox x yal , çox abstrakt v çox karikatura xas olan dizaynlar istifad olunur. Bu still dövlamada müasir m d niyy t, pop-kültür, animasiya, graffiti v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada eynilik, zövq, komediya v s m nalarını verir. Black and Grey Stil Bu still 1970-ci ill rd ortaya çıxmışdır. Bu still dövlamada sad c r nkl r, yəni qara v boz istifad olunur. Bu still dövlamada gölg l ndirm , kontrast v detallara diqq t yetirilir. Bu still dövlamada həyatın real tərəfi, ciddilik, dramatiklik v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada h qiq t, təcrüb , ağıllılıq v s m nalarını verir. Realism Stil Bu still 2000-ci ill rd ortaya çıxmışdır. Bu still dövlamada h qiqi şəkill r , obyektl r v ya mənzər l r tattoo-nun dizaynında istifad olunur. Bu still dövlamada foto-realistik bir effekt yaratmaq üçün r ngl r , gölg l ndirm l r v perspektivl r istifad olunur. Bu still dövlamada h qiqi ş xsl r , hadis l r , xatir l r v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada sevgi, hörm t, saygı v s m nalarını verir. Japanese Stil Bu still Yaponiya-nın köhn m d niyy tinin bir parçasıdır. Bu still dövlamada Yaponiya-nın tarixi, mifolojiyası, folkloru v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada canlı r ngl r , xüsusi x ttl r , iri dizaynlar v kompleks detallar istifad olunur. Bu still dövlamada Yaponiya-nın m naviyyatı, f ls f si, estetikası v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada güc, qorxu, inanç, sabır v s m nalarını verir. Tribal Stil Bu still dünyanın müxt lif yerl rinin q bil stilini əks etdirir. Bu still dövlamada qara mürekkeb il geometrik ş kill r , x ttl r , spiral lar v s il bağlı dizaynlar istifad olunur. Bu still dövlamada q bilviyy t, mənşəy, identiklik v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada bağlılıq, cəsar t, ruhaniyy t v s m nalarını verir. Still T sviri M naları --- --- --- Script / Lettering Stil Bu still dövlamada h rfl r , sözl r , ifad l r v ya mətnl r istifad olunur. Bu still dövlamada müxt lif yazı tipl ri, x ttl ri, r ngl ri v detalları istifad olunur. Bu still dövlamada h r hansı bir məna v ya mesaj vermk üçün istifad olunur. Bu still dövlamada adlar, tarixl r, sitatlar, dini mətnl r v s istifad olunur. Bu still dövlamada sevgi, yaddaş, inanç, motivasiya v s m nalarını verir. Watercolor Stil Bu still dövlamada su r ngl ri il boyanan bir ş kildəki kimi bir effekt yaratmaq üçün istifad olunur. Bu still dövlamada canlı r ngl r , xüsusi x ttl r , l k l ntılar v qarışıqlıqlar istifad olunur. Bu still dövlamada yaradıcılıq, təxəyyül, sənətkarlıq v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada sevinç, azadlıq, xəyallar v s m nalarını verir. Geometric Stil Bu still dövlamada geometrik ş kill r , x ttl r , nümun l r v simetriyalar istifad olunur. Bu still dövlamada sad c r nkl r , minimal dizaynlar v kompleks detallar istifad olunur. Bu still dövlamada məntiq, düzən, harmoniya v s il bağlı simvollar istifad olunur. Bu still dövlamada ağıllılıq, təmkinlilik, sabitlik v s m nalarını verir. Tattoo Silm k Üsulları v Qiym tl ri
Tattoo silm k üçün müxt lif üsullar var. H r bir üsulun fayda v ziyana olduğu kimi qiym tl ri d f rlidir. Aşağıdakı c dv ld tattoo silm k üsulları haqqında qısaca m lumat verir.


Üsul T sviri Qiym t --- --- --- Lazer Tattoo Silm k Bu üsul tattoo-nun mürekkebini parçalamaq üçün lazer işınları istifad edir. Bu üsul tattoo-nun tamamil silinmsin t min ed bilir, amma bir neç seans t lb edir. Bu üsul ağrılı v yanğın riski yarada bilir. Bu üsulun qiym ti tattoo-nun ölçüsün , r ngl rin , dizaynının v mürekkebinin keyfiyy tin asılıdır. Ortalama olaraq, h r seans 100-500 manat arasında qiym tl ndirilir . Tattoo Silm Kremi Bu üsul tattoo-nun mürekkebini zəifl tm k üçün kimy vi madd l rd n ibar t olan bir krem istifad edir. Bu üsul tattoo-nu tamamil silm y bilr, amma uzun müdd t t lb edir. Bu üsul ağrısızdır v yanğın riski azdır. Bu üsulun qiym ti tattoo-nun ölçüsün asılıdır. Ortalama olaraq, bir şiş krem 50-200 manat arasında qiym tl ndirilir . Üsul T sviri Qiym t --- --- --- Dermabrazyon Bu üsul tattoo-nu silm k üçün dövlama yerind olan d rinin soyulması il işl yir. Bu üsul tattoo-nu tamamil silm y bilr, amma çox ağrılıdır v qanama v infeksiya riski yarada bilir. Bu üsulun qiym ti tattoo-nun ölçüsün v dizaynının asılıdır. Ortalama olaraq, h r seans 200-1000 manat arasında qiym tl ndirilir . Cərrahi Qoparma Bu üsul tattoo-nu silm k üçün dövlama yerind olan d rinin kəsilərək qoparılması il işl yir. Bu üsul tattoo-nu tamamil silr, amma anesteziya t lb edir v yara izi qalır. Bu üsulun qiym ti tattoo-nun ölçüsün , dizaynının v cərrahın təcrüb sinin asılıdır. Ortalama olaraq, h r seans 500-2000 manat arasında qiym tl ndirilir . Salabrazyon Bu üsul tattoo-nu silm k üçün dövlama yerind olan d rinin duz v su il ovulması il işl yir. Bu üsul tattoo-nu tamamil silm y bilr, amma çox ağrılıdır v qanama v infeksiya riski yarada bilir. Bu üsulun qiym ti tattoo-nun ölçüsün v dizaynının asılıdır. Ortalama olaraq, h r seans 100-500 manat arasında qiym tl ndirilir . Xülasə
Bu məqaləd tattoo qol ucun haqqında m lumat verdi. Tattoo almadan əvvəl n z r almamız lazım olan b zi amillar var. Tattoo almanın fayda v ziyana olduğunu bilm k lazımdır. Tattoo-nun müxt lif still ri v m naları olduğunu öyr nm k lazımdır. Tattoo silm k üçün müxt lif üsullar v qiym tl ri olduğunu bilm k lazımdır.


Tattoo qol ucun seç rk n b zi m sl h t v t vsiy l r var. Bunlar:


qol tattoo Azərbaycan


tattoo qol ucun Ağsu


tattoo qol ucun Bakı


tattoo qol ucun elanlar


tattoo qol ucun qiymətləri


tattoo qol ucun satılır


tattoo qol ucun sifariş


tattoo qol ucun şəkilləri


tattoo qol ucun nümunələri


tattoo qol ucun modelləri


qol üçün həqiqi tattoo


qol üçün müvəqqəti tattoo


qol üçün dövlət bayrağı tattoo


qol üçün 3D tattoo


qol üçün minimalizm tattoo


qol üçün mandala tattoo


qol üçün tribal tattoo


qol üçün çiçək tattoo


qol üçün heyvan tattoo


qol üçün simvol tattoo


qol üçün yazı tattoo


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page